CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Selasa, 2 Februari 2010

Kepentingan Mata Pelajaran Melayu Islam Beraja

Kegiatan salah laku berleluasa di sekolah dan asrama.Semangat jati diri di kalangan murid dan pelajar kian lemah.Perpaduan di kalangan murid dan juga pelajar tidak kukuh seperti yang sepatutnya.Banyak peserta yang ingkar untuk menyertai Program .Semangat cinta kepada negara berkurangan akibat terlalu hidup mewah dan senang.Kalau begitu,pendidikan Melayu Islam Beraja amat penting dihidupkan kembali di sekolah.
Yang dimaksudkan dengan pendidikan Melayu Islam Beraja ialah mata pelajaran yang menekankan kecintaan dan kesayangan pada diri, ibubapa, keluarga, jiran,masyarakat,negeri dan negara.Kecintaan akan melahirkan sifat-sifat murni seperti berkasih sayang,bertolak ansur,bekerjasama,bertolong-tolongan,dan berkorban.
Mata pelajaran ini dapat memupuk seterusnya mempertingkatkan semangat nasionalisme dan patriotik murid dan pelajar.Semangat ini menyebabkan mereka sanggup bekorban tanpa semata-mata mengharapkan ganjaran.
Pendidikan Melayu Islam Beraja juga dapat menyerlahkan potensi dalam diri tiap-tiap pelajar.mereka dapat belajar bagaimanakah hendak mengembangkan potensi diri ini agar kelak lahir sebagai warga yang berjasa pada agama,bangsa, dan negara.
Akhirnya pendidikan ini juga membolehkan murid dan pelajar dapat membaca,memahami, dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.Mereka kenal akan sistem pemerintahan negara yang dikenali sebagai pemerintahan Melayu Islam Beraja.
Pendidikan Melayu Islam Beraja pastinya dapat menghidupkan semangat patriotik yang kian luntur di kalangan generasi muda.murid akan lebih kenal akan negara mereka baik dalam sistem politik dan pemerintahan mahupun dari segi perkembangan ekonomi dan kehidupan sosialnya melalui pelajaran ini.