CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Jumaat, 26 Jun 2009

Penting Kebersihan

PENTINGNYA KEBERSIHAN KEPADA MANUSIA
Pendahuluan:
Apakah yang dimaksudkan dengan kebersihan?
Isi-isi:
-Pentingnya kebersihan badan,
-Pentingnya kebersihan rohani,
-Pentingnya kebersihan persekitaran,
-Sekolah juga perlu bersih,
-Akibat pencemaran alam sekitar
Penutup:
Pentingnya kebersihan rohani dan jasmani kepada manusia untuk menjamin mutu hidup yang baik.

Kebersihan bermaksud tidak kotor yang merangkumi tubuh badan, udara dan air. Kebersihan tubuh badan dapat dibahagikan kepada dua iaitu secara luaran dan dalaman. Bersih dalaman bererti suci dan murni merangkumi jiwa, hati dan perasaan.

Kebersihan perlu dijadikan amalan hidup sehari-hari. Apabila tubuh badan bersih
kita akan kelihatan kemas dan menarik. Yang penting, diri kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Sebabnya tubuh badanlah yang selalu terdedah kepada penyakit.

Hati juga harus bersih. Bersih di sini bermaksud tidak bemiat jahat terhadap sesama manusia. Dengan itu akan mudahlah terpupuknya perasaan kasih sayang, hormat¬menghormati, bertolak ansur dan harmoni. Hidup sesama jiran dan rakan,haruslah selalu berbaik-baik sangka antara satu sama lain.

Begitu juga dengan kebersihan persekitaran.--Makanan --¬dan minuman perlu bersih supaya tidak menjadi punca penyakit. Penyakit akan menyusahkan hidup manusia sepanjang masa. Sekolah perlu bersih. Sekolah yang bersih, kemas dan persekitaran yang hijau dapat melahirkan suasana belajar yang menyeronokkan.

Pencemaran alam sekitar Inenjejaskan mutu hidup manusia. Pencemaran alam sekitar berpunca dari banyak perkara. Ada yang disebabkan pembuangan sampah, pembuangan sisa kilang dan asap kilang perusahaan. Udara dan air menj adi kotar kerananya. Pencemaran ini menjejaskan hidupan air seperti di kolam, sungai dan hidupan laut. Kesemuanya menjadi sumber makanan manusia.

Oleh itu, kebersihan itu penting kepada manusia. Mutu hidup manusia bertambah baik apabila alam sekitar bersih. Yang penting, dalam diri manusia itu haruslah juga bersih supaya hidup lebih mesra dan berkasih sayang satu sama lain.

HMSA