CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Sabtu, 16 Mei 2009

Format Kertas 1

FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU: KARANGAN
1. Kertas ini mengandungi dua soalan, iaiatu Soalan 1 dan Soalan 2. Soalan 1 mengandungi dua soalan, iaitu Soalan 1 (a) dan Soalan 1 (b).
2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon wajib menjawabnya.
3. Panjang setiap karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.
4. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan ialah satu jam.
Bentuk Soalan
1. Ada dua jenis karangan yang diuji, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat.
2. Karangan berformat ialah
a. surat kiriman tidak rasmi
b. surat kiriman rasmi
c. dialog
d. syarahan
e. ucapan
f. laporan
g. berita
h. catatan harian
i. perbahasan
3. Karangan tidak berformat ialah
a. cerita
b. melengkapkan cerita
c. keperihalan/gambaran
d. fakta
e. autobiografi
f. biografi
4. Karangan berformat ialah karangan yang mesti ditulis mengikut cara tertentu. Karangan berformat yang ditulis tidak mengikut format yang ditetapkan, boleh menjejaskan markah.
i. Format surat kiriman tidak rasmi
a. Alamat pengirim hendaklah ditulis di sebelah atas bahagian kanan surat.
b. Tarikh surat hendaklah ditulis di bawah alamat pengirim.
c. Tidak perlu menulis alamat penerima, sebaliknya karangan dimulai dengan pendahuluan surat. Contohnya,
Ke hadapan saudara Amri yang kini berada di Terengganu semoga berada dalam keadaan sihat.
d. Ada ganti nama diri. Contohnya, Saudara/Saudari
e. Surat diakhiri dengan tandatangan dan nama pengirim.
ii. Format surat kiriman rasmi
a. Alamat pengirim hendaklah ditulis di sebelah kiri bahagian atas surat.
b. Garisan memanjang dari kiri ke kanan surat, di bawah alamat pengirim.
c. Alamat penerima ditulis di bawah garisan panjang.
d. Tarikh ditulis di sebelah kanan, sebaris barisan akhir alamat penerima. Nama bulan hendaklah ditulis dengan huruf besar kesemuanya.
e. Ada ganti nama diri. Contohnya, Tuan/Puan,
f. Ada tajuk surat
g. Surat dimulai dengan perenggan pertama tanpa menulis nombor. Perenggan yang berikutnya hendaklah ditandai dengan nombor yang lurus dengan permulaan perenggan pertama.
h. Perenggan penutup tidak perlu diberi nombor.
i. Tandatangan ditulis di bahagian kiri bawah surat. Nama pengirim ditulis dalam kurungan di bawah tandatangan dengaan huruf besar. Nyatakan juga jawatan atau tanggungjawab penulis, misalnya, Setiausaha, Persatuan Bulan Sabit Merah.
iii. Format Dialog
a. a. Ada nama watak.
b. b. Titik bertindih ditulis selepas nama watak. Contoh, Ahmad: ............
iv. Format syarahan/ucapan/perbahasan
a. Memulai karangan dengan kata-kata atau ucapan alu-aluan.
b. Ada ganti nama diri. Contohnya, Sidang hadirin yang dihormati sekalian.
c. Ada penegasan tajuk syarahan/ucapan/perbahasan
v. Format laporan
a. Ada tajuk. Huruf awal setiap perkataan perlu ditulis dengan huruf besar dan buat garis di bawah.
b. Penulisan mestilah mengikut urutan peristiwa/perkara yang dilaporkan.
c. Tandatangan dan nama pelapor ditulis di sebelah kiri bahagian bawah laporan.
d. Tarikh laporan ditulis di sebelah kanan bahagian bawah laporan, sebaris dengan “Laporan disediakan oleh,”
vi. Format berita
a. Nama tempat/bandar dengan huruf besar sama ada secara keseluruhan atau di pangkal perkataan.
b. Tanda koma ditulis selepas nama tempat/bandar.
c. Nama hari atau tarikh ditulis selepas nama tempat/bandar.
d. Tanda sempang ditulis selepas nama hari atau tarikh. Contohnya,
KUALA LUMPUR, Isnin -
vii. Format catatan harian
a. Ada tarikh, nama hari dan masa (mengikut kesesuaian). Contoh,
Sabtu
8.00 pagi:
9.00 pagi:
5. Karangan yang tidak berformat adalah karangan yang ditulis tanpa mengikut sesuatu cara yang khusus. Bagaimanapun, penulisan karangan jenis ini juga hendaklah secara pemerengganan.
Pemarkahanhuruf besar kesemuanya.
e. Ada ganti nama diri. Contohnya, Tuan/Puan,
f. Ada tajuk surat
g. Surat dimulai dengan perenggan pertama tanpa menulis nombor. Perenggan yang berikutnya hendaklah ditandai dengan nombor yang lurus dengan permulaan perenggan pertama.
h. Perenggan penutup tidak perlu diberi nombor.
i. Tandatangan ditulis di bahagian kiri bawah surat. Nama pengirim ditulis dalam kurungan di bawah tandatangan dengaan huruf besar. Nyatakan juga jawatan atau tanggungjawab penulis, misalnya, Setiausaha, Persatuan Bulan Sabit Merah.
iii. Format Dialog
a. a. Ada nama watak.
b. b. Titik bertindih ditulis selepas nama watak. Contoh, Ahmad: ............
iv. Format syarahan/ucapan/perbahasan
a. Memulai karangan dengan kata-kata atau ucapan alu-aluan.
b. Ada ganti nama diri. Contohnya, Sidang hadirin yang dihormati sekalian.
c. Ada penegasan tajuk syarahan/ucapan/perbahasan
v. Format laporan
a. Ada tajuk. Huruf awal setiap perkataan perlu ditulis dengan huruf besar dan buat garis di bawah.
b. Penulisan mestilah mengikut urutan peristiwa/perkara yang dilaporkan.
c. Tandatangan dan nama pelapor ditulis di sebelah kiri bahagian bawah laporan.
d. Tarikh laporan ditulis di sebelah kanan bahagian bawah laporan, sebaris dengan “Laporan disediakan oleh,”
vi. Format berita
a. Nama tempat/bandar dengan huruf besar sama ada secara keseluruhan atau di pangkal perkataan.
b. Tanda koma ditulis selepas nama tempat/bandar.
c. Nama hari atau tarikh ditulis selepas nama tempat/bandar.
d. Tanda sempang ditulis selepas nama hari atau tarikh. Contohnya,
KUALA LUMPUR, Isnin -
vii. Format catatan harian
a. Ada tarikh, nama hari dan masa (mengikut kesesuaian). Contoh,
Sabtu
8.00 pagi:
9.00 pagi:
5. Karangan yang tidak berformat adalah karangan yang ditulis tanpa mengikut sesuatu cara yang khusus. Bagaimanapun, penulisan karangan jenis ini juga hendaklah secara pemerengganan.
Pemarkahan