CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Isnin, 25 Mei 2009

Pengaruh budaya Asing Dikalangan Remaja Hari ini

PENGARUH BUDAYA ASING DIKALANGAN REMAJA HARI INI.
BINCANGKAN

Negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan puak. Oleh itu, setiap masyarakat perlulah menerima budaya nasional sebagai warisan demi memupuk semangat muhibah dan bersatu padu.
Walau bagaimanapun, kebanyakan remaja hari ini lebih mengenali budaya asing daripada budaya tempatan. Pembawaan konsep budaya kuning am at ketara di kalangan remaja kita. Tarian disko dan muzik 'rock' mendapat temp at di hati remaja berbanding dengan tarian inang, zapin, makyung dan lagu-Iagu Melayu asli yang lain. Berapa ramaikah di kalangan remaja hari ini yang tahu menari inang atau menyanyikan lagu dondang sayang dengan baik?
Sebenarnya, para remaja bebas mengamalkan atau mempelajari budaya semua kaum. Yang menjadi masalah ialah kebanyakan budaya asing terutama sekali budaya Barat itu bertentangan dengan nilai-nilai murni bangsa kita yang berhemah tinggi dan bersopan santun. lni termasuklah pakaian yang menjolok mata, fesyen ram but ala 'punk', muzik 'rock' yang memekakkan telinga dan pengaruh pergaulan yang terlalu bebas hingga melampaui batas susila orang-orang Timur.
Sebagai remaja yang bakal memimpin negara pada masa akan datang, kita perlulah sensitif terhadap budaya kita sendiri. Budaya nasional merupakan lambang perpaduan dan keutuhan peribadi setiap rakyat Negara Brunei Darussalam. Generasi mud a harus lebih mengenali budaya tempatan supaya tidak hilang ditelan zaman.
Hakikatnya, kita boleh mencontohi adat resam atau kebudayaan sesebuah negara itu tetapi kit a mestilah pandai menyesuaikannya dengan keadaan di tempat sendiri. Dengan ini bangsa kita akan tetap dihorrnati kerana mempunyai identiti yang tersendiri.